Regenerace trávníků fotbalových hřišť

Životnost trávníku je prodlužována jeho pravidelnou údržbou, která je prováděna speciální strojní technikou. Mezi základní prvky regenerace patří:

Vertikutace - prořezání

Ošetření zejména nadzemní části travního drnu, odstranění travní plsti (stařina, mechy, zbytky posekané trávy atd.), která vytváří příznivé podmínky pro vznik houbových chorob. Současně s prořezáváním je veškerý materiál automaticky sbírán.

Aerifikace - provzdušnění Verti-Drain

Ošetření plochy zasahující do kořenového systému travního drnu s cílem rozrušit nadměrně zhutněnou zatěžovanou plochu, zrychlit vsakování vody, přísun vzduchu a světla a vytvořit lepší podmínky pro celkové zlepšení kvality hřiště.

Dosev a pokládání trávníkových koberců

Intenzivní zatěžování hřiště způsobuje opotřebení travního porostu, také proto je dosetí plochy důležitou součástí regenerace. V brankovištích nebo na nejvíce poškozených místech je vhodnější položit předpěstované trávníkové koberce.

Pískování

Cílem pískování je zlepšení povrchové části hřiště, urovnání drobných nerovností a vyplnění vpichů po aerifikaci. Pro lepší zapravení písku do plochy je vhodné hřiště smykovat sítí.

Chemické ošetření

Fungicidní postřik - proti houbovým chorobám. Herbicidní postřik - proti dvouděložným plevelům.